<noscript id="ueka6"><tr id="ueka6"></tr></noscript>
<optgroup id="ueka6"></optgroup><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center> <noscript id="ueka6"></noscript>
Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

ürünler ile ilgili tan?t?mlar

 • Hidrolik a? de?i?tirme sistemi

  Geli?mi? bask? conta teknolojisi kullanarak polimerin a? önündeki bas?nç sürücü conta parçalar? ile, en iyi conta etkisine ula?mal? ve a? daha h?zl? de?i?tirilmelidir. Kal?pla?a kombine modu farkl? olan ekstrüzyon makinesine uygun ve temizlemesi kolayd?r.
  More >>
 • Hidrolik a? de?i?tirme sistemi

  Hiçbir mekanik contas? olmayan yap?, yüksek bas?nç ve yüksek s?cakl?k durumu alt?nda malzeme s?zd?rmamas?n? sa?lar. Etkili bir ?ekilde de?i?tirilen a??n direnci gücünü a?a?a indirir ve hidrolik sistemlerin çal??ma bas?nc?n? azalt?r. ?ntegral mühendislik silindirin kullan?m ömrü daha uzun olacakt?r.
  More >>
 • ??i bo? ?zgara levha kal?p serileri

  PC içi bo? güne? levhalar? yayg?n olarak in?aat ve dekorasyon, ayd?nlatma ve izolasyon, gürültü bariyerleri ve di?er alanlarda kullan?lmaktad?r. UV kat? tamamen kaplanm?? da??t?c? cihazlar? ile donat?lan içi bo? levha kal?plar geni?li?i 2100mm olan içi bo? ürün üretebilir, Onun hava direnci, UV dayan?m?, darbe dayan?m?, ???k geçirgenli?i ve di?er performanslar? daha mükemmeldir. Kal?p üzerinde var olan üst ve alt elastik k?rpma kal?p duda?? ürün duvar kal?nl???n?≤% 3 bir hatal?k ile ayarlayabilir.
  More >>
 • Su yal?t?m membran? kal?p serisi

  PVC, EVA, yeni su geçirmez malzemeleri güçlü bir anti-geçirgenli?i, PE iyi bir su geçirmez performans?, yüksek s?cakl?k direci, dü?ük s?cakl?k performans?, daha iyi mukavemet ve uzama oran?r ve mükemmel bir ya?lanmaya kar?? özelliklerine sahiptir. Yayg?n olarak sanayi ve sivil in?aat çat? su geçirmez, bina yeralt? su geçirmez, tünel su geçirmez ve yapay göl su geçirme için kullan?l?r, vb.
  More >>
 • Levha malzemeleri kal?p ba?? serileri

  Standartlara uygun ask?l? ak?? kanal tasar?m?, üst kal?p duda?? ayarlanabilir üst dudak, alt kal?p duda?? ise 45 derece azaltmal? sopa cihazlar?n? de?i?tirebilir. Ürün kal?nl??? 0.8-12mm olan PVC, PS, PP, PE, PC ve di?er tek veya çok katmanl? levha üretimleri için uygundur.
  More >>
十次啦AV导航