<noscript id="ueka6"><tr id="ueka6"></tr></noscript>
<optgroup id="ueka6"></optgroup><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center> <noscript id="ueka6"></noscript>
Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

ürünler ile ilgili tan?t?mlar

 • Farkl? y?nlü konik ?ekilli veya paralel ?ift vidal? Ekstrüzyon makinesi

  ?irketimiz taraf?ndan üretilen SJZ ve SJP çe?itli seri farkl? yönlü konik ?ekili veya paralel çift vidal? ekstrüzyon makineleri, özel olaral PVC boru ve profil ürünleri i?lemleri için kullan?r, ayr?ca yüksek verim, iyi plastikle?me, enerji tasarufu, istikrarl? bir çal??ma ve di?er önemli özelliklerin sahip olmas?na ra?men, yap?land?r?lan geli?mi? elektrik kontrolü, mü?terilerin ihtiyaçlar?na göre bilgisayar dolab? veya metre dolab? seçebilir, vb.
  More >>
 • HDPE Verimli tek vidal? ekstrüzyon makinesi

  HDPE Verimli tek vidal? ekstrüzyon makinesi JWELL ?irketi taraf?ndan tasarlanm?? olan verimli tek vidal? ekstrüzyon makinesi, yayg?n olarak su temin ve gaz çift anti boru ve kaz?s?z di?er alanlarda kullan?l?r.
  More >>
 • Yüksek profilli ?zel konik ?ift ekstrüzyon makinesi

  SJZ72/152 yüksek profilli ekstrüzyon makinesi Pazar ve mü?terilerin ihtiyaçlar?na göre, ?irketimiz taraf?ndan ba?ar?yla geli?tiren bir alternatif olabilen s?radan konik çift SJZ65/132 ve SJZ80/156 ekstrüzyonunun yüksek perfomans ekstrüzyon makinalar? olarak genelde plastik çelik kap? ve pencere profilleri üretimi için kullanacakt?r.
  More >>
十次啦AV导航