<noscript id="ueka6"><tr id="ueka6"></tr></noscript>
<optgroup id="ueka6"></optgroup><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center> <noscript id="ueka6"></noscript>

ürünler ile ilgili tan?t?mlar

Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Silindirli tüp serisi

 • Hassas sanayi silindiri

  Biz, plastik levha ince membran i?leme, dokunmam?? mensucat, deri i?leme, ka??t yap?m?, bask? ve çelik imalat? (?nce tipli levhalar) ve di?er alanlarda dahil. Silindirin geometri boyutu, çevre derecesi, yüzey parlalakl?k derecesi ya da kullan?m ömrü ne olursa olsun, biz en yüksek performans? elde etmek için çal???yoruz.
  More >>
 • S?cak haddeleme silindir

  S?cak haddeleme silindir özel bir tasar?m yap?s? nedeniyle, yüksek mukavemet, tokluk ve ?s? direncine sahip olmu?tur. Yüksek yo?unluklu plastik levhalar?n kal?pla?mas? ve dokunmam?? s?cak kompozit için kullan?r. Yüksek kaliteli ala??ml? çelik olan 38CrMoA1A, 42CrMo, 60CrMoV, 9Cr2Mo malzeme olarak seçmelidir, mekani ve s?cak i?lemlerden sonra yüzey sertli?i HRC58 ~ 62 ula?abilir.
  More >>
 • Plastik bas?n? ge?iktirme ve ak?? ge?iktirmesi i?in silindir kullan?r,

  Uzun yl?lardan beri plastik ambalajlama sanayine olan dü?ünce ve ekipman kullan?m tecürbelerine kar??, biz plastik sac malzemeleri, levha malzemeleri ile plastik ince filim ekipmanlar?n silindir imalat?nda iyi bir performans?m?z olmu?tur.
  More >>
 • Desenli silindir ve mekro yap?l? silindir

  Desenli silindir, PMMA, levha malzemesi, sac ve di?er birçok çe?itli plastik malzeme sac ve PCPP levha malzeme yüzeyi kal?pla?t?rma i?lemi için kullan?r. Elektronik lazer tarama ve renk ayr?m? teknolojisi ile, mü?teriler taraf?ndan gö nderilen örnekleri Yüksek çözünürlüklü dijital video giri?i bilgilerine dönü?türerek do?rudan gravür oyma makinesinde yüksekaliteli dilindir yüzeyi desenlerini kopyalabilir.
  More >>

19 ?ubat 2020

34. Uluslararas? Plastik ve Kau?uk Endüstrisi Fuar? CHINAPLAS 2020 3-6 A?ustos 2020 Tarihine Ertelendi

Say?n Kat?l?mc?lar ve Ziyaret?iler:

Koronavirüs salg?n?n?n ?nlenmesi ve kontrolünü gü?lendirmek, kat?l?mc?lar?n sa?l?k ve güvenli?ini korumak i?in, 21-24 Nisan 2020 tarihleri aras?nda ?anghay'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (NECC) planlanan 34. Uluslararas? Plastik ve Kau?uk Endüstrisi Fuar? CHINAPLAS 2020 ertelendi.G?steri 3-6 A?ustos 2020 tarihi yeniden NECC'de düzenlenecek ve mekan de?i?meyecek.

Her zaman oldu?u gibi, CHINAPLAS zengin i?eri?i ve faaliyetleri, dünya ?ap?nda kat?l?m? ve ?nemli pazar?yla küresel plastik ve kau?uk endüstrileri taraf?ndan iyi tan?nmaktad?r. Bu y?l 34. seferi ger?ekle?ecek olan CHINAPLAS fuar?, A?ustos ay?nda, dünyan?n d?rt bir yan?ndan 3.800'den fazla kat?l?mc?n?n lider teknolojileri ve yenilikler sergilenecektir. ?nümüzdeki d?nemde, Adsale salg?n geli?imi yak?ndan takip etmeye, yerel hükümet ve yetkililerle yak?n temas halinde olmaya, CHINAPLAS 2020 a??lmadan ?nce ve daha sonraki g?steri haz?rl?k ?al??malar?n? iyi yapmaya devam edecektir. Y?llar boyunca biriken deneyimlerimizle, ?nümüzdeki A?ustos ay?nda size ba?ar?l? bir CHINAPLAS daha sunmaya kendimizden eminiz.

Bir kez daha, g?steri ertelemenin yol a?t??? rahats?zl?ktan dolay? samimi ?zür dilemeyi kabul ediniz. CHINAPLAS 2020 ile ilgili daha fazla güncelleme i?in lütfen adresini ziyaret ediniz www.ChinaplasOnline.com.

Deste?iniz i?in ?ok te?ekkür ederiz. Sizi ?anghay'daki CHINAPLAS 2020'de g?rmeyi d?rt g?zle bekliyoruz.

十次啦AV导航