<noscript id="ueka6"><tr id="ueka6"></tr></noscript>
<optgroup id="ueka6"></optgroup><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center> <noscript id="ueka6"></noscript>

ürünler ile ilgili tan?t?mlar

Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

WPC üretim hat? serisi

 • PVC Ah?ap-plastik tek a?amal? y?ntem ve ekstrüzyon üretim hatt?

  Tek a?amal? yöntemde, yani aradaki bu granülasyon ba?lant?y? ortadan kald?r?r, hem de do?rudan hammaddeleri bir grup ekipmanlar içinde sürekli olarak kar??t?rarak ürünleri ekstrüzyon ile kal?pla?t?r?r. Bu tür yöntemin yüksek verimli, kar???kl? plastiklemesi iyi, tasarrufu belirgin ve üretim maliyetleri dü?ürme gibi özelliklerine sahiptir.
  More >>
 • PE ve PP Ah?ap-plastik iki a?amal? y?ntem ve ekstrüzyon üretim hatt?

  ?ki a?amal? yöntem olarak WPC kar??t?rma, devolatilization ve ekstrüzyon kal?plamaürünleri ayr? ayr? bir ?ekilde farkl? olan ekipmanlarda tamamlanmas?d?r, yani hammaddeler belirli bir formülde iyi kar??t?r?ld?ktan sonra, ortada ah?ap-plastik parçalar?na neden olmas?, daha sonra ekstrüzyon ürün i?lemesin den ibaret bu süreci gösteriyor.
  More >>
 • PVC Tek vidal? ah?ap-plastik (k?pük) ekstrüzyon üretim makinesi

  Bu üretim hatt? a??rl?kl? olarak seddi paneli, d?? duvar paneli, bölme duvar, tavan s?k??t?rma paneli, akustik paneli, merdiven tutunma yeri, panjur, ayak sat?r ve di?er dekoratif eko ah?ap ürünler üretmek için kullan?l?r. Hammaddeleri büyük kesilmesi ve a??r? plastikle?mesinden kaç?nabilir, üretilen ürünlerin yüzeyindeki ah?ap tah?l dokusu e?siz ve belirgin olacakt?r. Ayr?ca ürünlerde herhangi bir bozulma ve solmaz olmayacak, yang?n,korozyon ve güvelerden koruyacabilir, hemde ya?lan paslanmaz, anti-güvemaya ve UV ???nlar?na dayana bilecektir.
  More >>
 • YF serili PE ve PP ah?ap-plastik, PVC ah?ap-plastik (k?pük) geni? levha üretim hatt?

  Bu makine grubu için özel tasarlanan SJZ92 konik çift vidal? ekstrüzyon makinelerinde yüksek hassasiyetli s?cakl?k kntrolü, kullan?m? kolay ve güvenilir gibi özelliklerine olan DC h?z sürekle, ithal edilen ünlü marka s?cakl?k kontrolü enstrümantasyon benimsemi?tir.
  More >>

19 ?ubat 2020

34. Uluslararas? Plastik ve Kau?uk Endüstrisi Fuar? CHINAPLAS 2020 3-6 A?ustos 2020 Tarihine Ertelendi

Say?n Kat?l?mc?lar ve Ziyaret?iler:

Koronavirüs salg?n?n?n ?nlenmesi ve kontrolünü gü?lendirmek, kat?l?mc?lar?n sa?l?k ve güvenli?ini korumak i?in, 21-24 Nisan 2020 tarihleri aras?nda ?anghay'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (NECC) planlanan 34. Uluslararas? Plastik ve Kau?uk Endüstrisi Fuar? CHINAPLAS 2020 ertelendi.G?steri 3-6 A?ustos 2020 tarihi yeniden NECC'de düzenlenecek ve mekan de?i?meyecek.

Her zaman oldu?u gibi, CHINAPLAS zengin i?eri?i ve faaliyetleri, dünya ?ap?nda kat?l?m? ve ?nemli pazar?yla küresel plastik ve kau?uk endüstrileri taraf?ndan iyi tan?nmaktad?r. Bu y?l 34. seferi ger?ekle?ecek olan CHINAPLAS fuar?, A?ustos ay?nda, dünyan?n d?rt bir yan?ndan 3.800'den fazla kat?l?mc?n?n lider teknolojileri ve yenilikler sergilenecektir. ?nümüzdeki d?nemde, Adsale salg?n geli?imi yak?ndan takip etmeye, yerel hükümet ve yetkililerle yak?n temas halinde olmaya, CHINAPLAS 2020 a??lmadan ?nce ve daha sonraki g?steri haz?rl?k ?al??malar?n? iyi yapmaya devam edecektir. Y?llar boyunca biriken deneyimlerimizle, ?nümüzdeki A?ustos ay?nda size ba?ar?l? bir CHINAPLAS daha sunmaya kendimizden eminiz.

Bir kez daha, g?steri ertelemenin yol a?t??? rahats?zl?ktan dolay? samimi ?zür dilemeyi kabul ediniz. CHINAPLAS 2020 ile ilgili daha fazla güncelleme i?in lütfen adresini ziyaret ediniz www.ChinaplasOnline.com.

Deste?iniz i?in ?ok te?ekkür ederiz. Sizi ?anghay'daki CHINAPLAS 2020'de g?rmeyi d?rt g?zle bekliyoruz.

十次啦AV导航